DEPARTAMENTET

Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit eshte nje institut kerkimor i cili operon nen varesine e Universitetit Politeknik te Tiranes.Nga menyra e organizimit eshte i ndare ne kater departamente kryesore:

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...