Kontakti

Mund te na kontaktoni ne adresen e meposhtme:

 

Adresa: Rruga: Don Bosko nr.60 Tirane.
Telefoni: 042 250 601
Email: info@geo.edu.al
Kodi Postar:

1024

Kutia  Postare:

219

 
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...