Projekte ne IGJEO

Report on Ambient Noise Measurements and Data Analyses in Dures city, Albania

This Report is a joint effort of ITSAK‐EPPO and IGEWE‐PUT towards seismic risk reduction of the Durres

city. The field‐work, data processing & analyses and report preparation have been accomplished by

the following researchers:

Institute of En ...


Announcement of the HERMES International Conference

Coastal zones across the Balkans and the Eastern Mediterranean are facing ever-increasing natural and anthropogenic disturbanc ...


AMBIENT NOISE MEASUREMENTS IN DURRES, ALBANIA

During the period 18 to 21 February, 2020, about 80 single station ambient noise measurements performed in the city of Durres (Albania), with emphasis on heavily affected areas by the 26 November 2019 earthqu ...


Krahasimi midis opioliteve te Voskopoje dhe kores oqeanike të Pukës, Shqipëri: një studim gjeokimik dhe strukturor (2019-2020)

Qëllimi shkencor , marrja e rezultateve të reja gjeologjike, petrologjike dhe gjeokimike të komplekseve te

kores oqeanike (OCC). Vetëm pak zona janë përshkruar deri më tani. Situata e shkëlqyer e ekspozimit në

Shqip& ...


Integrated Sea sTORm Management Strategie

I-STORMS is a transnational project that seeks to improve early warning and civil protection procedures and practices to safeguard the Adriatic-Ionian area from sea

storms. The project aims to achieve this through an innovative approach on data sharing and forecasts, t ...


A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation.

Project Title

A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation.


Non-destructive evaluation of moisture content in wood by using Ground Penetrating Radar

Hamza Reci, Tien Chinh Ma, Zoubir Mehdi Sbarta, Lara Pajewski, and Emanuela Kiri Me shume »


Vlerësimi i rrezikut potencial dhe aktual i erozionit të tokës pë të gjithë territorin e Shqipërisë nëpërmjet Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS)

PROJEKTI I FINANCUAR NGA AKTI ME NR 230 M8700057, 231 M 8700058 

AUTORET: Prof.Asoc.Vangjo KOVAÇI, Dr.Azem BARDHI, Dr.Enkela BEGU, MSc.Irena YMETI

KOHEZGJATJA: 2010 - 2014 

 

...


TAVOLINE E RRUMBULLAKET (WORKSHOP)

Tema:  Projekti BalkangeoNet, Kontibuti i Partnerit Shqiptar (IGJEUM, UPT)
dhe perfitimet.
Vendi i aktivitetit: Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit, TIRANE

...


PERDORIMI I TEKNIKAVE GJEOFIZIKE (ERT, MAGNETIKE, ELEKTROMAGNETKE) PER ZBULIMIN E OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE TE VARROSURA (KALAJA E TIRANES, APOLLONI, DHE BYLIS

Drejtues Projekti: Dr. Hamza Reci

...


Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...