Stafi

Stafi i perzgjedhur i Institutit te Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit perbehet nga: Administrata dhe 5 departamente.

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...