Aktivitete

Coupled Crust‐Mantle Response to Slab Tearing, Bending, and Rollback Along the Dinaride‐Hellenide Orogen

Abstract We integrate structural, geophysical, and geodetic studies showing that the Dinarides‐Hellenides orogen along the Adria‐Europe plate boundary in the Western Balkan peninsula has experienced clockwise oroclinal bending since Eocene‐Ol ...


Remarks on the opening session of two back-to-back events

Remarks on the opening session of two back-to-back events

Dear Director of the Institute of GeoSciences, Energy, Water and Environment, Mr. Hoxhaj, representatives from Albanian agencies and ministries, guests from South East Europe: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Mo ...


Promotion of the Albanian Strategy for Service Development of NMHS Tirana, Albania

Promotion of the Albanian Strategy for Service Development of NMHS Tirana, Albania

Excellencies, honorable ministers, ladies and gentlemen, Good Morning everyone and welcome to our meeting. My name is FH, Director and PR of Albania with WMO. I am so delighted see all of you here to engage into issues the strategy for hydromet development.

...


Menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet

Menaxhimi i rrezikut nga përmbytjet - nxitja e bashkëpunimit institucional në parandalimin dhe paralajmërimin e përmbytjeve”

...


Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoambjentit

Ne artikull behet nje sintezë më e plotë e gjithë të dhënave gjeologo-ekonomike për mineralet sulfure si dhe klasifikimi i tyre, duke dhënë një skemë të rë origjinale mbi vlerësimin ekonnomik dhe industrial ...


Referime nga Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoambjentit

To: The 2nd international conference: "Harmony of Nature and Spirituality in Stone", which will be held 15-18 march 2012, in Kragujevac, Serbia. Item: OLIVINITES AND DECORATIVE STONES IN ALBANIDES (Malësia e Gjakovës) Author: Prof.dr. Jakup HOXHAJ Highlands in the Re ...


Vlerësimi i Formacioneve të Reja Gjeologjike si Vend-Depozitim Mbeturinash në Rajonet e Bashkive dhe Komunave Kryesore të Shqipërisë

Në aspektin e vlerësimit si landfille, e gjithë puna që ka të bëjë: me përdorimin prej njeriut të sipërfaqes së tokës sipas tipareve dhe karakteristikave fizike, veëanërisht për zgjërimin e hap&eum ...


Informacion i përgjithshëm mbi Seminarin kombëtar për Klimën ReCAP 6 , 7 Qershor 2012, Tiranë

Ndryshimet klimatike janë një sfidë e madhe për të gjithë ne. Temperaturat po rriten, sistemi i rënies së reshjeve po ndryshon, akullnajat po shkrijnë, niveli i detit po rritet gjithnjë e më shumë dhe ngjarjet ekstrem ...


Vizita e z. Michel Jarraud, Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë

Vizita e z. Michel Jarraud, Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë

Më 8 maj 2012, z. Michel Jarraud, Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë, udhëtoi për një vizitë të shkurtër në Shqipëri. Gjatë vizitës së tij, Sekretari i P&eum ...


Informacion mbi mundësitë e bashkëpunimeve në projekte të përbashkëta ndërkombëtare

Informacion mbi mundësitë e bashkëpunimeve në projekte të përbashkëta ndërkombëtare

FP7/  Programi i 7-te per Zhvillim Teknologjik dhe Kerkim (7th Framework Programme for Research and Technological Development)
NATO - Programi Shkenca per Paqen dhe Sigurine (Science for Peace and Security (SPS))
SEE - Programi i Bashkepunimit Transkombetar pe ...


Harmonizimi i Hartave të Rrezikut Sizmik të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Harmonizimi i Hartave të Rrezikut Sizmik të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Në datën 29/10/2010 u mbajt në Tiranë në mjediset e Hotel Mondial mbledhja e bashkëdrejtuesve të projektit "Harmonizimi i Hartave të Rrezikut Sizmik" të vendeve të Ballkanit Perëndimorë. 

Ky projekt finan ...


ITC - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation

ITC - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation

Me date 17 Maj 2010, ora 09:00 ne Institutin e Gjeoshkencave perfaqesues nga Faculty of Geo-Information Sciences and Earth Observation, University of Twente ne Hollande, per mundesite e bashkepunimit midis tyre dhe Institutit te Gjeoshkencave! ...


Projekte dhe prezantime

Ne kete faqe do te gjeni prezantime dhe projekte te ndryshme te Institutit te Gjeoshkencave. ...


Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...