NJOFTIM

Me date 1 mars, 2013, ora 10.00, ne Institutin e Gjeoshkencave,
Energjise, Ujit dhe Mjedisit zhvillohet takimi promovues i projektit
BalkanGeoNet (FP7 Project No. 265176)

Shkurtimisht rreth projektit BalkanGeoNet

Instituti yne, si nje nga aktoret dhe ofruesit kryesor te te dhenave
EO ne Shqiperi, eshte partner me 15 institucione te Ballkanit dhe te
Europes nga (Serbia, Austria, Greqia, Kroacia, Hungaria, Belgjika,
Rumania, Bullgaria, Bosna dhe Hercegovina, Mali i Zi, Shqiperia,
Maqedonia).
Siç shikohet partneret e BE jana e aktoret kryesore per te
mundesuar identifikimin e mekanizmave te zhvillimit dhe koordinimit
te iniciativave te ndertimit te kapaciteteve ne rajon dhe per te
mundesuar qe produktet e projektit te jene ne perputhje me sistemin
e infiormacionit mjedisor te perbashket dhe me infrastrukturen per
informim hapsinor ne Europe.
IGJEUM ka kontribuar ne 7 paketat e punes qe permban projekti.

Shkarkoni programin e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...