NJOFTIM

Me date 1 mars, 2013, ora 10.00, ne Institutin e Gjeoshkencave,
Energjise, Ujit dhe Mjedisit zhvillohet takimi promovues i projektit
BalkanGeoNet (FP7 Project No. 265176)


Shkurtimisht rreth projektit BalkanGeoNet

Instituti yne, si nje nga aktoret dhe ofruesit kryesor te te dhenave
EO ne Shqiperi, eshte partner me 15 institucione te Ballkanit dhe te
Europes nga (Serbia, Austria, Greqia, Kroacia, Hungaria, Belgjika,
Rumania, Bullgaria, Bosna dhe Hercegovina, Mali i Zi, Shqiperia,
Maqedonia).
Siç shikohet partneret e BE jana e aktoret kryesore per te
mundesuar identifikimin e mekanizmave te zhvillimit dhe koordinimit
te iniciativave te ndertimit te kapaciteteve ne rajon dhe per te
mundesuar qe produktet e projektit te jene ne perputhje me sistemin
e infiormacionit mjedisor te perbashket dhe me infrastrukturen per
informim hapsinor ne Europe.
IGJEUM ka kontribuar ne 7 paketat e punes qe permban projekti.

Shkarkoni programin e detajuar

National Centre for Forecast and Monitoring of Natural Risks

 

Monitoring of seismic activity Center

Monitoring real-time 24/24 hours

Monthly Seismological Bulletin

Periodic publication of earthquake wave data, source parameters and their magnitudes...