Mbi pjesmarrjen ne Workshopin e 9-te te programit PPRD-South me titull: Pregatitja per emergjencen e Cunameve ne zonat bregdetare te Mesdheut mbajtur ne Stromboli, Itali, nga datat 28.05.2012-04.06.

Ne periudhen 28.5.2012 4.6.2012 ne Stromboli, Itali u organizua Workshopi i 9-te i programit PPRD-South me titull: Pregatitja per emergjencen e Cunameve ne zonat bregdetare te Mesdheut. Ky workshop ishte financuar nga BE dhe Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dhe UNESCO.  Me kerkesen e Drejtorise se Pergjithshme te Emergjencave Civile nga Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM) mori pjese Prof.Dr.Llambro Duni.

Ne kete workshop moren pjese perfaqesues te autoriteteve te mbrojtjes civile dhe organizmave shkencore te vendeve te Mesdheut, te Mbrojtjes Civile te Italise, te Komisionit Europian, UNESCO-s.

Qellimi i ketij workshopi ishte te kontribuoje ne rritjen e vemendjes te partnereve ne lidhje me progresin e bere ne vendet e Mesdheut nga Grupi i kordinimit nderqeveritar per sistemin e parajalmerimit te cunameve ne zonen very-lindore te Atlantikut, Mesdhe dhe detet perreth (ICG/NEAMTWS) si dhe te kontribuoje ne perfshirjen e vendeve te programit PPRD South sa te jete e mundur me shume ne rrjetin e ICG/NEAMTWS dhe ne stervitjet qe do te organizohen per funksionimin e sistemit te paralajmerimit te cunameve ne Mesdhe.

Ne workshop u paraqiten veprimtarite qe kryhen ne vendet e  Mesdheut ne fushen e parajamerimit te cunameve.


Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...