A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation.

Zhvillimet lokale kanë nevojë për bashkëpunim dhe informacion.

Ne jetojmë në një kohë që duket se shpërblen ata që denoncojnë procesin e Integrimit Europian dhe vënë në pyetje përfundimet shkencore për Ndryshimin Klimatik. Është e vërtetë në fakt, Bashkimi Europian është larg prej të qënit perfekt dhe disa ndjekës të Ndryshimit Klimatik duken ndonjëhere jashtë objektivit.

Në fund, BE është e vetmja strehë që kemi arritur të ndërtojmë së bashku në dekadat e kaluara dhe ndryshimi klimatik është një sfidë që kërcënon prosperitetin dhe sigurinë tonë. Për të lundruar nëpër këta ujëra të trazuara, autoritetet lokale duhet të arrijnë të bashkëpunojnë me homologët e tyre dhe në të njëjtën kohë të nxjerrin më të mirën prej njohurive dhe aftësive në vend.

Këta janë elementet që Bashkia e Paggaio ka kërkuar të sjellë së bashku në projektin HERMES dhe ne mendojmë se këta objektiva fillestare janë realizuar tashmë. Çfarë mbetet për t’u bërë është që partneriteti HERMES të ofrojë ato mjete që do të na mundësojne ne të gjithëve nga Greqia, Qipro, Bullgaria e Shqipëria të implementojmë një sërë veprimesh që do të lehtësojnë erozionin bregdetar. Përmirësimi i luftës kundër erozionit bregdetar në nivel lokal është i mundur, kur njerëzit dhe institucionet bashkëpunojnë ndërmjet kufijve kombëtarë dhe përtej fushave të aktivitetit.

Më shumë se një project, HERMES ka qëllim të jetë një rrjet gjithëpërfshirës i bazuar në njohje, inovacion dhe bashkëpunim territorial, që do të propozojë mjete, mënyra dhe zgjidhje që plotësojnë boshllëqet në aktivitetet monitoruese të bregdetit dhe që përmirësojnë kapacitetin operacional në mënyrë që të ndërmerren veprime konkrete në nivel lokal për zbutjen e erozionit bregdetar.

Philippos Anastasiadis Kryetar i Bashkisë Paggaio

 

 

 

 

Newsletter # 2 Dhjetor 2018

 

   Newsletter # 2 Dhjetor 2018
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...