Memorandumi i Mirekuptimit ndërmjet DPEC dhe IGJEUM

 Memorandumi i Mirekuptimit ndërmjet DPEC dhe IGJEUM “Per bashkepunimin, komunikimin dhe shkembimin e te dhenave, me qellim permiresimin e parashikimit, paralajmerimit te hershem, monitorimit, njoftimit dhe alarmit”.

   Memorandumi i Mirekuptimit ndermjet DPEC dhe IGJEUM
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...