Krahasimi midis opioliteve te Voskopoje dhe kores oqeanike të Pukës, Shqipëri: një studim gjeokimik dhe strukturor (2019-2020)

Titulli i projektit /Title of the project: Krahasimi midis opioliteve te Voskopoje dhe kores oqeanike të

Pukës, Shqipëri: një studim gjeokimik dhe strukturor (2019-2020)

Comparison between Voskopoja ophiolite and the Ocean Core Complex of Puka, Albania: a

geochemichal and structural study(2019-2020)

Autore:Prof.Kujtim Onuzi & Prof. Christoph Hauzenberger

Prof. Dr. Kujtim ONUZI

Instituti i Gjeoshkencave,Energjise,Ujit dhe Mjedisit

Rr. "Don Bosko", Nr.60, Tirane – Albania

E-mail: konuzi@yahoo.com, onuzi.kujtim@gmail.com

Tel:++355 4 2 250 601

mobil:++355 68 23 97 202

Prof.Dr.Christoph Hauzenberger

NAWI Graz Geocenter - Petrology & Geochemistry, Karl-Franzens-University Graz

Address : Universitaetsplatz 2,8010 Graz,Austria

Telephone : 0043 316 380 5542 Telefax : 0043 316 380 9865

E-mail : christoph.hauzenberger@uni-graz.at

   Krahasimi midis opioliteve te Voskopoje dhe kores oqeanike të Pukës, Shqipëri: një studim gjeokimik dhe strukturor (2019-2020)
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...