PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION

PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION
IN SEISMIC DATA EXCHANGE
between the institutions:
DEPARTMENT OF GEOPHYSICS,
FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF ZAGREB, CROATIA
FEDERAL HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY, CENTER FOR SEISMOLOGY
SARAJEVO, HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY OF REPUBLIKA SRPSKA -
SECTOR FOR SEISMOLOGY, BANJA LUKA and
MINISTRY OF CIVIL AFFAIRS OF THE FEDERAL GOVERNMENT OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
INSTITUTE OF GEOSCIENCES, POLYTECHNIC UNIVERSITY OF
TIRANA, ALBANIA
MONTENEGRO SEISMOLOGICAL OBSERVATORY
SEISMOLOGICAL OBSERVATORY, FACULTY OF NATURAL SCIENCES,
UNIVERSITY "SS. CYRIL AND METHODIUS" SKOPJE, MACEDONIA
and
SEISMOLOGICAL SURVEY OF SERBIA
July, 2008

   PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...