PERDORIMI I TEKNIKAVE GJEOFIZIKE (ERT, MAGNETIKE, ELEKTROMAGNETKE) PER ZBULIMIN E OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE TE VARROSURA (KALAJA E TIRANES, APOLLONI, DHE BYLIS

Ky studim eshte realizuar si pjese e “Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim“ (PKKZH), ne kuadrin e projekteve „Sistemet dhe Teknologjite e Informacionit (STI)“. Objektivi kryesor i ketij studimi ka qene transferimi dhe perdorimi  i teknologjive te reja te rilevimeve gjeofizike ne studimet arkeologjike me rezolucion te larte zgjidhjeje, me qellim hartografimin dy-dimesnional (2D) dhe tre-dimensional (3D) te objekteve arkeologjike te varrosura.

Per realizimin e objektivit kryesor te projektit, jane realizuar rilevime te detajuara gjeofizike eksperimentale 2D, ne kuadrate  brenda mureve rrethuese te “Kalase se Tiranes”, ne Apolloni dhe Bylis  me teknikat e rejat gjeofizike te Tomografise se Rezistences (ERT) dhe ate Elektromagnetike (EM). Interpretimi i parametreva fizike te dukshem te matur eshte realizuar me teorine e inversionit duke konturuar  shtresen kulturore si dhe hartografimin e detajuar te zonave qe paraqesim me shume interes dhe qe kane nevoje per mbrojtje imediate. Teknikat gjeofizike te perdorura ne kete studim perdoren me sukses  ne fusha te tjera studimore,  si ato mjedisore dhe inxhnierike.

 

 

Shkarkoni prezantimin

 

Drejtues Projekti:Dr. Hamza Reci.

Te gjithe te drejtat jane te ruajtura nga autoret, Igjeum dhe Akti.

free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...