Menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet

Menaxhimi i rrezikut nga përmbytjet - nxitja e bashkëpunimit institucional në parandalimin dhe paralajmërimin e përmbytjeve”

   Menaxhimi i rrezikut nga prmbytjet
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...