Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit

Ngjarjet sizmike

A ndjete nje termet ?

Legjenda e Hartes
 Shenja 
     Magnituda  1-3  3-4  4-5  >5