Arkiva

Qendra përgatit çdo ditë Buletinin e saj. Gjatë periudhës së thatë të vitit përgatitet "Buletini i Rrezikut të Zjarreve në Pyje", ndërsa gjatë periudhës së lagësht "Buletini i Rrezikut nga Dukuritë HidroMeteorologjike".

"Buletini i Rrezikut të Zjarreve në Pyje" përmban skenarët e mundshëm të rrezikut të lidhura me fillimin dhe përhapjen e zjarreve në Shqipëri. Ai vë në dukje se ku dhe kur mund të krijohen kushte të rënda rreziku gjatë 2 ditëve të ardhshme.

"Buletini i Rrezikut nga Dukuritë HidroMeteorologjike" i dedikohet më shumë parashikimit të reshjeve. Ai ofron një parashikim të detajuar për çdo qark të Shqipërisë (12 gjithsej). Ato qarqe që kanë të bëjnë me lumin Drin, janë ndarë në 2 ose 3 pjesë, për të monitoruar më mirë situatën. Për çdo qark jepet mesatarja e reshjeve, maksimumi lokal dhe, nëse të pranishme, edhe reshjet që tejkalojnë vlerën e 30 mm në 3 orë.

3699 Rezultate

previous123456789...184185next

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...