Personeli i IGJEO

 Stafi Akademik

Azem Bardhi
Tel: +355 69 2074102
E-mail:a.bardhi@geo.edu.al
 Curriculum Vitae
Prof. Petrit Zorba
Tel: 00355682151684
E-mail:petrit.zorba@gmail.com
 Curriculum Vitae
Albana HASIMI
Tel: +355 695 659 268
E-mail: albahasimi@gmail.com
 Curriculum Vitae
Elvin Çomo
Tel: ++ 355 42 225 9540
E-mail:elvincomo@yahoo.com
 Curriculum Vitae
Irena Ymeti
Tel: +355677172284
E-mail:irenaymeti2@gmail.com
 Curriculum Vitae
Gazmir Çela
Tel: +355697542301
E-mail: gazmircela@yahoo.com
 Curriculum Vitae
 Staf ndihmës akademik

Anira GJONI
Tel: 00355695861648
E-mail: gjoni.anira@yahoo.com
 Curriculum Vitae
Pellumb Dedndreaj
Tel: + 355 (0) 682162561
E-mail:dedndreup@yahoo.com
 Curriculum Vitae
Elsuida HOXHA
Tel: +355694670050
E-mail:elsuida.hoxha@hotmail.com
 Curriculum Vitae

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...