Personeli i IGJEO

 CURRICULUM VITAE

 

LLAMBRO DUNI
E-mail: duni@geo.edu.al; llduni@hotmail.com  

 

 

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...