logo igeo

Msc.

Almir Gjata

Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Shqiperi
Kodi Postar: 1024

Almir Gjata, diplomuar ne Fizikë, ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Tiranë. Është hartues i Programit të Tik-ut si dhe hartiues i udhëzuesit metodologjik për mësuesit Tik, hartues të udhëzuesve kurrikularë në AML, për mësuesit TIK, viti 2018. hartues i fondit të pyetjeve të TIK , për testimin “Mësues për Shqipërinë “ ,viti 2018, hartues i testit të TIK , për “Kualifikimin e Mësuesve “ , viti 2019, hartues i testit të TIK AML , për “Kualifikimin e Mësuesve “ , viti 2020, hartues i fondit të pyetjeve të TIK AML , ër atestimin “Mësues për Shqipërinë “ ,viti 2021.Etj.... Prej dy vitesh është i angazhuar si Specialist IT në IGJEO si dhe në mësimdhënie në arsimin e mesëm.