logo igeo

Department i Meteorologjisë (DM)

Department i Meteorologjisë (DM)


Produktet ditore dhe mujore

  • Buletini ditor
  • Buletini Mujor Klimatik

Shërbime Meteorologjike

  • konsulence shkencore mbi fenomenet meteorologjike
  • kërkime shkencore në fushën e meteorologjisë
  • analiza dhe monitorime të vazhdueshme
  • pjesëmarrje dhe hartime projektesh, etj.