logo igeo

Msc.

Ardit Dervishi

Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Shqiperi
Kodi Postar: 1024

Ardit Dervishi ka përfunduar studimet Bachelor gjatë viteve 2014 – 2017 në Universitetin Epoka në profilin Inxhinieri Komunikimi Elektronik dhe Dixhital me notë të lartë. Më pas, gjatë viteve 2018 – 2020 ka përfunduar Masterin e Shkencave në Universitetin Epoka për Inxhinieri Elektronike.

Gjatë studimeve master dhe në vitet e para të jetës akademike, z. Dervishi ka punuar si Asistent Pedagog në Universitetin Epoka. Në vitin 2021, ai u bë pjesë e Institutit të Gjeoshkencave si pjesë e Stafit Akademik, fillimisht në Departamentin e Sizmologjisë, pastaj gjatë vitit 2022 në Departamentin e Hidrologjisë.

Interesi kërkimor është fokusuar në kërkimin shkencor, mësimdhënien dhe të qenit pjesë e studimeve të doktoraturës në Universitetin Politeknik të Tiranës. Z. Dervishi ka qenë pjesë e disa seminareve dhe trajnimeve në lidhje me përdorimin e radarëve, pajisjeve GPS, shërbimeve të menaxhimit të cilësisë dhe është pjesë e disa seminareve në lidhje me fushën e shkencave kompjuterike: internet of things ( IoT ) inteligjenca artificiale, machine learning, virtualizimi, komputimi në cloud dhe kështu me radhë.