logo igeo

MSc.

Klajdi QOSHI

contacttext

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Klajdi ka ndjekur studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti I Shkencave të Natyrës, Dega Inxhineri Matematike dhe Informatike (2015-2020) , diplomuar me mesatare mbi 9 të dyja nivelet dhe ndër 3 studentët më të mire të grupit. Ka eksperiencë në mësimdhënie të disiplinave të ndryshme të matematikës (Analizë Matematike, Algjebër, Probabilitet dhe Statistikë, Analizë numerike ) kryesisht në degët e inxhinierive. Njohës i gjuhëve të programimit R dhe Python (certefikuar nga Python Institute) që përdoren gjerësisht edhe për analiza statistikore. Aktualisht është i fokusuar në kërkimin shkencor për hazardin sizmik dhe statistikë sizmologjike (70% të kohës) dhe në mësimdhënien e matematikës së aplikuar (30% të kohës).