logo igeo

MSc.

Kristina MATRAKU

contacttext

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Kristina është diplomuar në Universitetin e Tiranës, në degën e fizikës (Nëntor 2018-Korrik 2020), ku ka marrë titullin MsC. Aktualisht, është angazhuar në një program doktorature në Universitetin Savoie Mont Blanc, në Francë, ku është duke zhvilluar temën “Kuantifikimi dhe modelimi i tektonikës aktuale të Shqipërisë”.

Kërkimi i saj shkencor fokusohet në modelimin dhe analizën e deformimt të terrenit, studimin e cikleve sizmike dhe shpërndarjen e tyre hapësinore dhe kohore, interpretimin e aktivitetit tektonik bazuar në sekuencat sizmike dhe kombinimi, përdorimi, procesimi, interpretimi dhe analiza e të dhënave GNSS dhe ISAR.