logo igeo

Altin Vrioni

Administrator
contacttext

esc_contacttel
esc_contactfax
Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Shqiperi
Kodi Postar: 1024

Është diplomuar në Fakultetin Juridik ne vitin 1999.

Nga viti 2000 - 2005 ka punuar si jursit pranë shoqërisë Armo sha.a Fier dhe Tiranë. Nga vitin 2005 – 2007 ka punuar si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme.

Nga viti 2007-2009 është emëruar si Kancelar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Nga muaji Korrik 2009 deri në Shkurt 2013 ka qënë Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë.

Mars 2013-Netor 2017 Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Dhjetor 2016-Dhjetor 2017 Drejori i Shoqërise Albaker Sh.a Tiranë.

Janar 2017- Janar 2020 ka punuar si Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor dhe Nëndrejtor i Përgjithshëm i Task Forcës së Transportit Rrugor.

Prej muajit shkurt 2020 e në vazhdim është Administrator i IGJEO. Në vitin 2010 ka mbrojtur gjuhën Angleze dhe në vitin 2017 është diplomuar në "Master Shkencor" për të drejtën publike.