logo igeo

Dr.

Azem BARDHI

Përgjegjës i Departamenti i Meteorologjisë

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Dr. Bardhi ka studiuar për agronomi në Fakultetin e Agronomisë (1983-1988), Universiteti Bujqësor i Tiranës. Gjatë viteve 2011-2014 ka punuar dhe kryer Ph. D. në Universitetin Bujqesor të Tiranës, në fushën e agrometeorologjisë.

Nga viti 2009 e në vazhdim Z. Bardhi është staf akademik, kërkues shkencor ne departamentin e Meteorologjisë. Nga viti 2020, Dr. Bardhi ushtron funksionin e Përgjegjesit të Departamentit të Meteorologjisë.

Fushat e interesit janë të fokusuara në kërkimin shkencor në fushën e agrometeorologjisë, meteorologjise dhe erozionit të tokës.

Gjatë experiences së punës ka kryer një sërë trajnimesh dhe specializimesh për fushat e tij të interesit. Gjithashtu si anetar i departamentit ka marre pjesë në projekte të ndryshme.