logo igeo

Msc.

Gazmir Çela

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

MSc. Gazmir ÇELA ka kryer studimet e larta në fushën e gjeografisë në ciklin “Master i Shkencave“ vitet 2017÷2019. Studimet 3 vjeçare në nivelin Bachelor i ka kryer në degën Universitetin “Aleksandër Xhuvani“ të Elbasanit gjatë viteve 2014÷2017. Gjatë arsimimit të lartë në të 2 nivelet e studimit është thelluar me vlerësimin e Treguesit Klimatik Turistik, bazuar në metodologji dhe vlerësime matematikore prej ku mbylli dhe studimet duke bërë vlerësimin e këtij treguesi në rajonin fiziko-gjeografik të Ultësirës Perëndimore të Shqipërisë. Që nga viti 2020 dhe aktualisht MSc. ÇELA është anëtar i stafit akademik të Departamentit të Meteorologjisë në Institutin e Gjeoshkencave. Gjatë kësaj kohe është marrë me përgatitjen e punë kërkimore të ndryshme fushën e meteorologjisë. Paralelisht në këtë kohë është specializuar me analiza të ndryshme të situatës së reshjeve për Shqipërinë dhe në analiza më specifike në rajone të ndryshme klimatike të vendit. Si anëtarë i grupit të punës për përgatitjen e Buletinit Mujor Klimatik, merret kryesisht me analizimin e situatës së reshjeve dhe i specializuar në përpunimin e imazheve satelitore nëpërmjet Sistemeve të Informacionit Gjeografik.