logo igeo

MSc. PHD (c)

Gjon Rrota

Grupi Kërkimor-Shkencor I Gjeofizikës, Gjeomagnetizmit
contacttext

esc_contacttel
esc_contactfax
Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Gjon ka përfunduar studimet e Ciklit të Dytë Master i Shkencave në GjeoMjedis, pranë Universitetit Politeknik të Tiranës. Aktualisht është duke ndjekur studimet e Doktoratës “Gjeologjia dhe Mjedisi” pranë Departamentit të Shkencave të Tokës, Fakulteti i Gjeologji- Minierave, si bashkwpunim mes Institutit te Gjeoshkencave dhe Departamentit te Shkencave te Tokes, FGJM. Fillimisht është fokusuar në përdorimin e metodave gjeofizike, për matjen dhe monitorimin e gazit Radon në mjedise të brendshme dhe të jashtme, mbi baza teorike dhe praktike dhe metodave gjeofizike. Ai punon pranë Institutit të Gjeoshkencave prej prill 2021, pranë grupit kërkimor shkencor të Gjeofizikës, Gjeomagnetizmit.