logo igeo

Dr.

Migena CEYHAN

contacttext

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Dr. Ceyhan ka mbaruar studimet e larta (1996-2001) në degën Inxhinieri Kompjuterike dhe Shkenca Informacioni në Universitetin Bilkent, në Ankara, Turqi. Gjatë viteve 2002-2003 ka vazhduar studimet për Master Shkencor në programin Zhvillim të Sistemeve të Informacionit në Universitetin Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, në Arnhem, Hollandë. Studimet e doktoraturës i kreu në vitin 2021 në Departamentin e Inxhinierisë të Universitetit Epoka, në Tiranë, për analizimin automatik të  kuptimit të teksteve të shkruara. Fushat e saj të kërkimit përfshijnë Përpunimin e Gjuhëve Natyrore, të Nxënit e Makinave, Metodologjitë e Shkencave të të Dhënave.

Që nga viti 2022 ajo filloi të punojë si Kërkuese Shkencore pranë Departamentit të Sizmiologjisë të Institutit të Gjeoshkencave, pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.