logo igeo

MSc.

Pëllumb DEDNDREAJ

contacttext

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Msc. Dedndreaj ka stdiuar për gjeologji në Fakultetin Gjeologji – Miniera (1992 – 1997). Universiteti Politeknik i Tiranës.

Inxhinier Gjeolog në Institutin e Kërkimeve Gjeologjike Tiranë (2002 – 2006).

Përgjegjës i Muzeut të Gjeologjis (2006 – 2008). Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.

Specialist i rrjetit hidrologjik në Institutin e Energjis, Ujit dhe Mjedisit. Universiteti Politeknik (2009 – 2018).

Specialist i rrjetit meteorologjik nga viti 2018- të e në vazhdim,  Instituti i Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik.

Fushat e studimit dhe kërkimit shkencor: studime gjeologjike, mjedisore, hidrologjike dhe meteorologjike.