Bashkepunime

Memorandumi i Mirekuptimit ndërmjet DPEC dhe IGJEUM

...


MARRËVESHJE NDËRINSTITUCIONALE PËR POPULLIMIN ME TË DHËNA TË KADASTRËS KOMBËTARE TË BURIMEVE UJORE

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) dhe Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

...


INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between the Institute of Geosciences Polytechnic University of Tirana Tirana, Albania and the CIMA Research Foundation International Centre on Environmental Monitoring University of Genova Campus - Savona, Italy ...


PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION

PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION IN SEISMIC DATA EXCHANGE between the institutions: DEPARTMENT OF GEOPHYSICS, FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF ZAGREB, CROATIA FEDERAL HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY, CENTER FOR SEISMOLOGY SARAJEVO, HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY OF REPUBLIKA S ...


MEMORANDIUM MIRËKUPTIMI DHE BASHKËPUNIMI

MEMORANDIUM  MIRËKUPTIMI DHE BASHKËPUNIMI

MEMORANDIUM MIRËKUPTIMI DHE BASHKËPUNIMI

...


Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...