Projekti Nderkufitar IPA Shqiperi Mal i Zi

Ne kuader te programit  Nderkufitar IPA Shqiperi Mal i Zi, 2007-2013, ( Masa 1.2  Mbrojtja dhe Promovimi i Mjedisit)  eshte fituar projekti i titullar:  Kryerja e studimit hidrologjik dhe hidraulik per rregullimin e regjimit te ujrave te liqenit te Shkodres dhe te lumit  Buna .  Aplikantet kryesor jane Akademia e Arteve dhe Shkencave e Malit te Zi dhe Akademia e Shkencave te Shqiperise ndersa partneret respektive te tyre jane Instituti Hidrometeorologjik  i Mali te Zi ( IHM) dhe Instituti i Gjeoshkencave, Energjise Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM).

Ky projekt  financohet nga Komuniteti Evropian me nje buxhet total rreth  400 000 Euro, nga te cilat 200 000 Euro jane pjese e finacimit nga pala shqiptare dhe 200 000 Euro nga pala malazeze. Kohezgjatja e projektit eshte 2 vjecare duke perfshire periudhen  Maj 2012- Maj 2014.

Objektivi kryesor i projekti eshte regullimi i regjimit ujor t sistemit ujor Liqeni i Shkodrs, Lumi Drin dhe Buna pr t siguruar mbrojtje nga prmbytjet e tokave bujqsore dhe qendrave t banuara n t dy ant e kufirit  si dhe mbrojtjen e prmirsimin e mjedisit perreth.

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...