INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the

Institute of Geosciences

Polytechnic University of Tirana

Tirana, Albania

and the

CIMA Research Foundation

International Centre on Environmental Monitoring

University of Genova Campus - Savona, Italy

   INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...